Τα πακέτα φιλοξενίας semi-dedicated χρησιμοποιούνται από ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα, μεγάλες απαιτήσεις σε χώρο στο δίσκο καθώς και για ιστοσελίδες που κάνουν χρήση απαιτητικών εφαρμογών που κάνουν χρήση πολλών πόρων (CPU / RAM) από το server. Οι servers μας τρέχουν λειτουργικό FreeBSD. Η διαχείριση του λογαριασμού σας γίνεται μέσω του πίνακα ελέγχου CretaPanel. Οι servers βρίσκονται σε ευρωπαϊκό datacenter.

Πακέτο 1
Πακέτο 2
Πακέτο 3
Πακέτο 4
5GB disk space
300GB data transfer
25% CPU (Core) *
10GB disk space
450GB data transfer
50% CPU (Core) *
15GB disk space
600GB data transfer
75% CPU (Core) *
20GB disk space
750GB data transfer
100% CPU (Core) *
30  / μήνα45 / μήνα
60 / μήνα
75 / μήνα
Πακέτο 1 Πακέτο 2 Πακέτο 3 Πακέτο 4
5GB disk space
300GB data transfer
25% CPU (Core) *
10GB disk space
450GB data transfer
50% CPU (Core) *
15GB disk space
600GB data transfer
75% CPU (Core) * 
20GB disk space
750GB data transfer
100% CPU (Core) *
300 / έτος 450 / έτος 600 / έτος 750 / έτος

* Το επί τοις εκατό ποσοστό υπολογίζεται ανά Core. Για παράδειγμα σε ένα server με δύο (2) Cores συνολικά έχουμε 200% CPU. Για να βρούμε το κατάλληλο πακέτο για την ιστοσελίδα σας παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων.

Όλα τα πακέτα παρέχουν απεριόριστο αριθμό από domains, sub-domains, e-mails, ftp accounts και βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιούμε τις τελευταίες εκδόσεις PHP και MySQL. Η πρόσβαση στα e-mails παρέχεται με POP3 και IMAP ώστε να τα χρησιμοποιήσετε με πρόγραμμα στον υπολογιστή σας (π.χ. Outlook, Thunderbird) καθώς επίσης υπάρχει και δυνατότητα για πρόσβαση μέσω Webmail. Η διαχείριση στις βάσεις δεδομένων μπορεί να γίνει μέσω του προγράμματος phpMyAdmin. Για να βλέπετε τα στατιστικά χρήσης των ιστοσελίδων σας παρέχουμε πρόσβαση στο Awstats. Τέλος παρέχουμε πρόσβαση σε SSH2, ιδιαίτερα χρήσιμο σε πιο έμπειρους χρήστες.