Συνδεσιμότητα

Συνδεόμαστε στο διαδίκτυο μέσω πολλαπλών διεθνών παροχέων όπως Level3, Abovenet, Global Crossing, KPN Eurorings, TATA, TeliaSonera, GlobalAxs, AtratoIP, Comcast, Nlayer, XEEX, Tiscali, Noris Network, Deutsche Telekom, LambdaNet, Aixit, M-net και Init7. Επίσης υπάρχει σύνδεση με τα μεγαλύτερα Internet Exchanges όπως AMS-IX, DE-CIX, LINX, BNIX, NYIIX, VIX, NETNOD, Swissix, PL-IX, NIX, Espanix και Equinix. Ο εξοπλισμός μας είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο στα 100Mbps ή στα 1000Mbps. Το δίκτυο στηρίζεται πλήρως σε εξοπλισμό Cisco και Juniper.

aggregrate traffic

Ασφάλεια

Στις εισόδους και στους χώρους που υπάρχει εξοπλισμός, υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε όσους έχουν να κάνουν κάποια εργασία και μόνο ύστερα από προγραμματισμένο ραντεβού. Η είσοδος στον χώρο με τον εξοπλισμό επιτρέπεται μόνο με τη συνοδεία κάποιου υπαλλήλου του datacenter.

 

Τροφοδοσία Ηλεκτρικού Ρεύματος

Εκτός από τη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος από το δημόσιο δίκτυο, ο εξοπλισμός μας είναι συνδεδεμένος σε UPS και γεννήτριες. Αυτό μας εξασφαλίζει 100% παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα και όταν υπάρχει πρόβλημα στο δημόσιο δίκτυο για πολλές ημέρες.

 

datacenter datacenter datacenter datacenter datacenter

Κλιματισμός

Για τη διατήρηση της ιδανικής θερμοκρασίας και υγρασίας που δουλεύει ο εξοπλισμός μας, υπάρχουν συστήματα κλιματιστικών τα οποία ελέγχονται συνεχώς από το κεντρικό σύστημα διαχείρισης.